ข่าวสาร

News

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567  เวลา 9.00-12.00น.  สถานที่ : ห้อง 2300 ชั้น 3 อาคาร ดร.เกริก หรือ เข้าร่วมทางออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียน : คลิกที่นี่ หรือ แสกน QR         สาขานวัตกรรมการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการเสวนาวิชาการ การสร้างแรงบันดาลใจใน  “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” (Inspiring sustainable agricultural products)  Zoom วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567  เวลา 9.00-12.00น.  Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92464666717?pwd=STFBazBCVUNrWStJVGxxY1FJRDR5QT09 Meeting ID: 924 6466 6717 Passcode: 431630

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567 Read More »

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

 สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  ขอแสดงความความยินดีกับ นางสาววิภาวดี เรือนนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish” ของE-Commerce ชั้นนำของประเทศไทยอย่าง Lazada ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   โดยมี อาจารย์ ดร.วีด้า สัตยารมณ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการตลาด  เป็นผู้ดูแลสนับสนุน

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish” Read More »

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00-12.00น. ผ่านโปรแกรมzoom 💻 https://zoom.us/j/93864675263?pwd=UStMNTNTZ3YrbEg1eXd4Tkx2c05DZz09 จัดโดย : คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/9avA94cVDWSCwB7z6

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง” Read More »

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

       ขอเรียนเชิญอาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านLogistics อาจารย์อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้อง 2600 ชั้น 6 อาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) 

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” Read More »

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

       วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567           สาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน รวมทั้งมีอาจารย์ ศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์ และอาจารย์ อนุสรา  มู่ฮัมหมัด เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำคณะวิทยากรมากความสามารถ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา บรรยากาศภายในการอบรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาม เป็นกันเอง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ” Read More »

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

    วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัด โครงการอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา รวมถึงบทบาทการแก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาแก่ชุมชม ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการตลาด นิสิตสาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกและผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 คน โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดร่วมดำเนินโครงการกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” Read More »

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

      คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณสหทัศ โชติวงศ์ Founder -CEO Noonnum digital Marketing buddy  และ คุณวัชรินทร์ จัตุชัย CMO(Chief Marketing Officer) & Co-Founder Cybernetics Plus Co.,Ltd  ในวันที่ 10 มกราคม 2024 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ลงทะเบียนในลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3M1WP7BFyrDfIlEHwui1mh0sw_kaUUq132C3_Wfs-nGLzJA/viewform

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

        เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ม.6 ปวช. ปวส. ที่มีความสนใจศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ        🔴 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567        🔴 สมัครได้ที่ https://admission.krirk.ac.th/scholarship/        🔴 สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @krirk        🔴 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Read More »

Scroll to Top