ข่าวสาร

News

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=bD0GFqzl6ZY       17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ประกอบด้วย ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์กัปตัน อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ฮัสซาน หมีดเส็น ผู้ประสานงานนักศึกษาอาหรับมุวัลลัด คุณอรวรรณ บุญมาเลิศ คุณศรสวรรค์ มะหะหมัด และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก        เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะอาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมอบให้อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี …

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

27 มกราคม 2565 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริการธุรกิจอิสลาม และคณะผู้ติดตามจากศูนย์แนะแนวการศึกษา เดินทางสู่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการเงินอิสลามถึงโอกาสในการดึงองค์กร และเงินลงทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มาทำการค้าการลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย และยังได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเกริกในระดับปริญญาโท ด้านการเงินอิสลาม โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 7 แห่งด้วยกัน ดังนี้ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ(กระบี่), สหกรณ์อิสลามตันมียะห์(กระบี่), สหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ(กระบี่), สหกรณ์นูรุลอิสลาม(กระบี่), สหกรณ์อัล-อิสลามียะฮ์(ภูเก็ต), สหกรณ์อิสลามฮุซนี(ภูเก็ต) , สหกรณ์อัลอิสลามอิบนูเอาฟ(จังหวัดสตูล) ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ซึ่งดูแลโรงเรียนในเครือ 5 แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศคูเวต ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย …

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน Read More »

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เอมิเรตส์, บาห์เรน, กาตาร์ และ โอมาน ภายหลังพิธีฯ ได้มีการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “ เปิดโลกการเงินอิสลาม “ มีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  หัวข้อ “ความรู้ทางการเงินการเงินการธนาคารอิสลามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยนายเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หัวข้อ “การเงินการธนาคารอิสลาม”โดย …

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″ Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอับดุลมาญิด วาลี นักศึกษา(มูวัลลัดอาหรับ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมกับ เงินรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณสำหรับผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ของผู้เข้าประกวดทุกท่าน

การขอผ่อนผันฯทหารประจำปี 2565 รอบที่ 1 (บัดนี้ – 11 พ.ย. 64)

สำนักกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544 ไม่ได้เรียน รด. หรือ เรียน รด.ยังไม่จบปี 3 และมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เตรียมเอกสาร/หลักฐานการผ่อนผันฯ ดังนี้ สำเนาใบสำคัญ แบบ (สด.9) สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี) หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ฉบับ (ขอรับที่ฝ่ายทะเบียน)หมายเหตุ เตรียมหลักฐานข้อ 1-6 อย่างละ 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามเพิ่มเติม https://line.me/R/ti/g/49-GhacGyB

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 1/64

Topic: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 4/4 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบัน มาเสริมทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน หางาน หลักสูตร อิริยาบถและมารยาททางสังคม โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก ท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง เพื่อให้บุคลิกภาพดูดีทุกมุมมองก่อนสมัครงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting Time: Oct 28, 2021 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96998878627 Meeting ID: 969 9887 8627 Passcode: 801431

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามในระดับมหาบัณฑิต สำนักข่าว@ชายแดนใต้ รายงาน

ก้าวใหม่ ม.เกริก ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา”หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” ให้ก้าวทันโลก อ่านต่อที่ @ชายแดนใต้

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี

6 ตุลาคม 2564 ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี จำนวน 250 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ทุน 100 % จำนวน 5 ทุน ทุน ส่วนละ 50% จำนวน 45 ทุน ทุนส่วนลด 20 % จำนวน 200 ทุน โดย ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมชาย …

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี Read More »

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดโครงการ’จิตอาสา ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ก้าวข้ามโควิด 19’

       วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้การดำเนินการของ นางสาวเฟาซียะห์ แวโดยี พร้อมด้วยอาจารย์ ฟิกรี ปายอ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 พร้อมทั้งแจกจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ กับหน้ากากอนามัย ขอบคุณรูปภาพและข่าวจาก:  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Scroll to Top