โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ
“การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เวลา 9.00-12.00น.
ผ่านโปรแกรมzoom 💻 https://zoom.us/j/93864675263?pwd=UStMNTNTZ3YrbEg1eXd4Tkx2c05DZz09

จัดโดย : คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์
https://forms.gle/9avA94cVDWSCwB7z6

Scroll to Top