ประกาศ/ข่าว

Announcement

ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ถึง

อ่านต่อ »
Announcement

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทุกสาขาวิชาดำเนินการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น และบุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(work from home)  ตั้งแต่วันที่ 19-30

อ่านต่อ »
Announcement

ประกาศวันหยุดทำการต่อเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

       เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกริก จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

อ่านต่อ »
Announcement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส

อ่านต่อ »
News

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านต่อ »
Scroll to Top