ประกาศ/ข่าว

 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=bD0GFqzl6ZY       17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ประกอบด้วย …

อ่านต่อ →
MBA ไทย จีน อาเซียน

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) (แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 46

อ่านต่อ →
ธุรกิจอิสลาม

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม (แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 45

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฎิทินจัดสอบKr.U English Exit Exam ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และ พิเศษ) ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฎิทินจัดสอบKr.U English Exit Examบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) ปีการศึกษา2564

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ →
ประกาศ

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 40

อ่านต่อ →
บัญชี

ตารางสอน/สอบ บัญชีบัณฑิต (แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 32

อ่านต่อ →
บัญชี

ตารางสอน/สอบ บัญชีบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) (ปิดกลุ่ม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 39

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=bD0GFqzl6ZY       17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้มอบหมายให้

อ่านต่อ »
Scroll to Top