ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

        สาขานวัตกรรมการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการเสวนาวิชาการ การสร้างแรงบันดาลใจใน  “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” (Inspiring sustainable agricultural products) 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92464666717?pwd=STFBazBCVUNrWStJVGxxY1FJRDR5QT09

Meeting ID: 924 6466 6717

Passcode: 431630

Scroll to Top