คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะนำคณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่น่าสนใจในคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‎‏‏‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง

ร่วมงานกับเรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะฯ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบชั้นเรียน ระบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกล โดยมีการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาไทย  ในระดับปริญญาตรี – โท –เอก

คณะบริหารธุรกิจ
ชั้น 7 อาคาร ดร.เกริก (อาคาร2)
Email : info.ba@krirk.ac.th
โทร : 02-552-3500 ต่อ 215

สาขาที่น่าสนใจในคณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่น่าสนใจในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ต้องไม่ธรรมดา ยุคนี้ที่เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง แค่เรียนบริหารธุรกิจแบบเดิมไม่พอ ต้องเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยกว่าเดิมและครบทุกด้านของการบริหาร มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ชอบหรือถนัดทางด้านไหน เรามีมาให้ครบ รับรองตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

เรียนการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น ความปลอดภัยด้านการบิน จากผู้มีประสบการณ์สูงจากสายการชั้นนำ เช่น นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง และยังเตรียมความพร้อมมากขึ้นไปอีก ด้วยการเรียนวิชา TOEIC ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสอบได้จริงเพื่อที่จะสามารถไปสมัครงานในสายการบิน

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

กระแสโลจิสติกส์ของประเทศเรากำลังมาแรง มีตำแหน่งงานรองรับหลังเรียนจบอีกเพียบที่รอให้ เข้าไปทำงาน ขอบอกเลยว่าสายงานนี้ในตลาดงานขาดแคลนหนักมาก เรียนจบแล้วนอกจากจะมีงานทำเลยแล้วยังมีเงินเดือนที่สูงด้วย สำหรับข้อดีของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ที่ ม.เกริก คือหลักสูตรทันสมัย

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ใครที่สนใจเข้าเรียนทางด้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน จบแล้วมีงานรองรับ เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่การทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงและพึ่งพานวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น การจัดการนวัตกรรมจึงเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใน สภาพแวดล้อมการทำงานสมัยนี้

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จบแล้วทำงานอะไร:

Scroll to Top