คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ประกาศ/ข่าวสาร

ประกาศ/ข่าวสาร

ประกาศ และ ข่าวสาร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

จุดเด่นการเรียนบริหารธุรกิจที่ ม.เกริก

จุดเด่นการเรียนบริหารธุรกิจที่ ม.เกริก

มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนสำหรับการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

สามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนสำหรับการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

สามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

Business Administration

เรียนคณะบริหารดีอย่างไร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริหาร เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

เรียนคณะบริหารดีอย่างไร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริหาร เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

สาขาที่น่าสนใจในคณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่น่าสนใจในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ต้องไม่ธรรมดา ยุคนี้ที่เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง แค่เรียนบริหารธุรกิจแบบเดิมไม่พอ ต้องเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยกว่าเดิมและครบทุกด้านของการบริหาร มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ชอบหรือถนัดทางด้านไหน เรามีมาให้ครบ รับรองตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

เรียนการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น ความปลอดภัยด้านการบิน จากผู้มีประสบการณ์สูงจากสายการชั้นนำ เช่น นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง และยังเตรียมความพร้อมมากขึ้นไปอีก ด้วยการเรียนวิชา TOEIC ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสอบได้จริงเพื่อที่จะสามารถไปสมัครงานในสายการบิน

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ใครที่สนใจเข้าเรียนทางด้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน จบแล้วมีงานรองรับ เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่การทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงและพึ่งพานวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น การจัดการนวัตกรรมจึงเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใน สภาพแวดล้อมการทำงานสมัยนี้

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

กระแสโลจิสติกส์ของประเทศเรากำลังมาแรง มีตำแหน่งงานรองรับหลังเรียนจบอีกเพียบที่รอให้ เข้าไปทำงาน ขอบอกเลยว่าสายงานนี้ในตลาดงานขาดแคลนหนักมาก เรียนจบแล้วนอกจากจะมีงานทำเลยแล้วยังมีเงินเดือนที่สูงด้วย สำหรับข้อดีของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ที่ ม.เกริก คือหลักสูตรทันสมัย

จบแล้วทำงานอะไร:

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จบแล้วทำงานอะไร:

happy

ความคิดเห็นจากนักศึกษา

ความคิดเห็นจากนักศึกษา

““การที่หนูมีเพื่อนคนจีนและได้รู้จักกับคุณครูคนจีนมากมาย คนจีนใจดีใจกว้าง รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วสนุกมากๆ สามารถเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเขาค่ะ”.”

““มหาวิทยาลัยเกริก ให้อะไรที่มากกว่าความรู้ อาจารย์ดูแลเราเหมือนครอบครัว เพื่อนๆคอยซับพอร์ต รู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะ ”.”

"" มหาวิทยาลัยเล็กๆ สงบสุขดีครับ เดินทางสะดวก อาจารย์เป็นกันเอง "."

"" ดิฉันเลือกเรียนคณะบริหารที่นี่ ดิฉันรู้สึกไม่เสียใจเลยค่ะ ที่เลือกเรียนที่นี่ คณาจารย์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และคอนดูแลดิฉันตลอด "."

““การที่หนูมีเพื่อนคนจีนและได้รู้จักกับคุณครูคนจีนมากมาย คนจีนใจดีใจกว้าง รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วสนุกมากๆ สามารถเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเขาค่ะ”.”

““มหาวิทยาลัยเกริก ให้อะไรที่มากกว่าความรู้ อาจารย์ดูแลเราเหมือนครอบครัว เพื่อนๆคอยซับพอร์ต รู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะ ”.”

"" มหาวิทยาลัยเล็กๆ สงบสุขดีครับ เดินทางสะดวก อาจารย์เป็นกันเอง "."

"" ดิฉันเลือกเรียนคณะบริหารที่นี่ ดิฉันรู้สึกไม่เสียใจเลยค่ะ ที่เลือกเรียนที่นี่ คณาจารย์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และคอนดูแลดิฉันตลอด "."

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Scroll to Top