ประกาศ/ข่าว

Announcement

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และโครงการความร่วมมือทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท

อ่านต่อ »
News

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ และสมรรถนะของนักโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (Logistics Management 4.0)”

Previous Next        วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ

อ่านต่อ »
News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์ภาษาจีน, สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์, โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

Previous Next        วันพุธที่ 21 มีนาคม 2564 –

อ่านต่อ »
Scroll to Top