ประกาศ/ข่าว

 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
บัญชี

ตารางสอน/สอบ บัญชีบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) (ปิดกลุ่ม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 39

อ่านต่อ →
ธุรกิจอิสลาม

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม(แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 38

อ่านต่อ →
ธุรกิจอิสลาม

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม (นักศึกษาไทย/วันอาทิตย์) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 37

อ่านต่อ →
MBA บริหารธุรกิจ

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 35

อ่านต่อ →
จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 33

อ่านต่อ →
บัญชี

ตารางสอน/สอบ บัญชีบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 44

อ่านต่อ →
จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่่ 43

อ่านต่อ →
ประกาศ

ประกาศวันหยุดทำการกรณีพิเศษ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

อ่านต่อ →
ธุรกิจอิสลาม

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม กับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565   รายละเอียดทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565 – …

อ่านต่อ →
ธุรกิจอิสลาม

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม กับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
Scroll to Top