สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

       ขอเรียนเชิญอาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านLogistics อาจารย์อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้อง 2600 ชั้น 6 อาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) 

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” Read More »