สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=bD0GFqzl6ZY       17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ประกอบด้วย ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์กัปตัน อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ฮัสซาน หมีดเส็น ผู้ประสานงานนักศึกษาอาหรับมุวัลลัด คุณอรวรรณ บุญมาเลิศ คุณศรสวรรค์ มะหะหมัด และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก        เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะอาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมอบให้อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี …

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

27 มกราคม 2565 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริการธุรกิจอิสลาม และคณะผู้ติดตามจากศูนย์แนะแนวการศึกษา เดินทางสู่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการเงินอิสลามถึงโอกาสในการดึงองค์กร และเงินลงทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มาทำการค้าการลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย และยังได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเกริกในระดับปริญญาโท ด้านการเงินอิสลาม โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 7 แห่งด้วยกัน ดังนี้ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ(กระบี่), สหกรณ์อิสลามตันมียะห์(กระบี่), สหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ(กระบี่), สหกรณ์นูรุลอิสลาม(กระบี่), สหกรณ์อัล-อิสลามียะฮ์(ภูเก็ต), สหกรณ์อิสลามฮุซนี(ภูเก็ต) , สหกรณ์อัลอิสลามอิบนูเอาฟ(จังหวัดสตูล) ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ซึ่งดูแลโรงเรียนในเครือ 5 แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศคูเวต ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย …

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน Read More »

Scroll to Top