adminba

ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทุกสาขาวิชาดำเนินการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น และบุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(work from home)  ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมีบุคลากรบางหน่วยงานเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศวันหยุดทำการต่อเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

       เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกริก จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส โฮเทล ปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิสลาม บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมแซะห์ไทย ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ ญันนะตีย์ โฮเต็ล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง …

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา Read More »

Scroll to Top