MBA การบิน

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี     6 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก โครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด …

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี Read More »

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

       วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Scroll to Top