ธุรกิจอิสลาม

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=bD0GFqzl6ZY       17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ประกอบด้วย ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์กัปตัน อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ฮัสซาน หมีดเส็น ผู้ประสานงานนักศึกษาอาหรับมุวัลลัด คุณอรวรรณ บุญมาเลิศ คุณศรสวรรค์ มะหะหมัด และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก        เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะอาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมอบให้อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี …

มหาวิทยาลัยเกริกเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 250 ทุน ปี 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

27 มกราคม 2565 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริการธุรกิจอิสลาม และคณะผู้ติดตามจากศูนย์แนะแนวการศึกษา เดินทางสู่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการเงินอิสลามถึงโอกาสในการดึงองค์กร และเงินลงทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มาทำการค้าการลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย และยังได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเกริกในระดับปริญญาโท ด้านการเงินอิสลาม โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 7 แห่งด้วยกัน ดังนี้ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ(กระบี่), สหกรณ์อิสลามตันมียะห์(กระบี่), สหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ(กระบี่), สหกรณ์นูรุลอิสลาม(กระบี่), สหกรณ์อัล-อิสลามียะฮ์(ภูเก็ต), สหกรณ์อิสลามฮุซนี(ภูเก็ต) , สหกรณ์อัลอิสลามอิบนูเอาฟ(จังหวัดสตูล) ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ซึ่งดูแลโรงเรียนในเครือ 5 แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศคูเวต ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย …

มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน Read More »

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม กับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565   รายละเอียดทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565 – ทุนประเภท ก ทุนการศึกษา 100 % จำนวน 5 ทุน – ทุนประเภท ข ทุนการศึกษา 50 % จำนวน 45 ทุน – ทุนประเภท ค ทุนการศึกษา 20 % จำนวน 200 ทุน   * ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทกลุ่มเป้าหมาย * ทุนพัฒนาด้านการเงินอิสลาม * ทุนพัฒนาด้านการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ * ทุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล * ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กกำพร้า ยากไร้ ยากจน   …

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เอมิเรตส์, บาห์เรน, กาตาร์ และ โอมาน ภายหลังพิธีฯ ได้มีการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “ เปิดโลกการเงินอิสลาม “ มีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  หัวข้อ “ความรู้ทางการเงินการเงินการธนาคารอิสลามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยนายเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หัวข้อ “การเงินการธนาคารอิสลาม”โดย …

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″ Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอับดุลมาญิด วาลี นักศึกษา(มูวัลลัดอาหรับ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมกับ เงินรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณสำหรับผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ของผู้เข้าประกวดทุกท่าน

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามในระดับมหาบัณฑิต สำนักข่าว@ชายแดนใต้ รายงาน

ก้าวใหม่ ม.เกริก ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา”หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” ให้ก้าวทันโลก อ่านต่อที่ @ชายแดนใต้

Scroll to Top