ข่าวสาร

News

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

    มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือทางการศึกษา กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบัน ทั้งในการพัฒนาต่อยอดความรู้ การศึกษา ให้กับตัวนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ และที่กำลังจะมาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกริก สิทธิพิเศษที่จะได้รับ และสวัสดิการต่างๆอีกมากมาย ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก โดยทาง 2 สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้จับมือกันพัฒนาและต่อยอดให้แก่ผู้เรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้เรียนเอง

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมแซะห์ไทย ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ ญันนะตีย์ โฮเต็ล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง …

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ และสมรรถนะของนักโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (Logistics Management 4.0)”

Previous Next        วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดเสวนาให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในหัวข้อ กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพด้าน “โลจิสติกส์” การเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนการแข่งขันในการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะนักโลจิสติกส์ไทย มีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้นำทีมอำนวยความสะดวกโดย อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกุล, ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์, ดร.ทศพร พีสะระ, ดร ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์ภาษาจีน, สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์, โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

Previous Next        วันพุธที่ 21 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์ภาษาจีน, สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์, โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

       วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก มากล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ ได้มีการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา           คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเดินชมนิทรรศการ และรับมอบของระลึก ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 74 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตร ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)  ดร. พัชราวดี ตรีชัย คณบดีมหาวิทยาลัยเกริก, Dr. Luo Yong  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์  พร้อมทั้งคณาจารย๋คณะบริหารธุรกิจได้แก่ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ,  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน, ดร.ทศพร พีสะระ หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดนวัตกรรม …

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา Read More »

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม โดยมี Mr. Wang Changming รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน,  ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ อำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานเปิดทำหลักสูตรนี้ ตั้งแต่  8 มกราคม 2564 ตัวหลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก  25 กุมภาพันธ์ 2564 …

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก Read More »

Scroll to Top