วิชาการ

ตารางสอน ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดโดย คณะบริหารธุรกิจ ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดรวมคณะอื่นด้วย Download ” ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดรวมคณะอื่นด้วย​ ”

การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบภายในมหาวิทยาลัย ตามปกติ

Scroll to Top