ประกาศ/ข่าว

ปิดปรับปรุง

 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
ประกาศ

ประกาศวันหยุดทำการกรณีพิเศษ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก …

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรไทย 2565

อ่านต่อ →
บัญชี

ตารางสอน/สอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 30

อ่านต่อ →
MBA โลจิสติกส์

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 29

อ่านต่อ →
MBA โลจิสติกส์

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 28

อ่านต่อ →
MBA ไทย จีน อาเซียน

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 27

อ่านต่อ →
ธุรกิจการบิน

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (วันอาทิตย์) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 25

อ่านต่อ →
จัดการนวัตกรรม

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (วันอาทิตย์) (แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 24

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

การขอผ่อนผันฯทหารประจำปี 2565 รอบที่ 1 (บัดนี้ – 11 พ.ย. 64)

สำนักกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544 ไม่ได้เรียน รด. หรือ เรียน รด.ยังไม่จบปี 3

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 1/64

Topic: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 4/4 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบัน

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามในระดับมหาบัณฑิต สำนักข่าว@ชายแดนใต้ รายงาน

ก้าวใหม่ ม.เกริก ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา”หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” ให้ก้าวทันโลก อ่านต่อที่ @ชายแดนใต้

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี

6 ตุลาคม 2564 ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ

อ่านต่อ »
ประกาศ

ตารางสอน ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดโดย คณะบริหารธุรกิจ ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย

อ่านต่อ »
Scroll to Top