ประกาศ/ข่าว

News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ Thai Aviation Careers, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด และศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์

    มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ Thai Aviation Careers, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, บริษัท ไทย

อ่านต่อ »
News

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมหารือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

อ่านต่อ »
News

ทุนความสามารถพิเศษ

ม.เกริก #จัดให้ 😍 #Dek64 #ทุนความสามารถพิเศษ 🎉 ไม่ว่าน้องๆ จะมีดีด้านไหน ก็มีสิทธิสมัครทุนได้ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสอบ

อ่านต่อ »
News

ทุนประธานนักเรียน เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร

#Dek64 พลาดไม่ได้ ‼️ #ทุนประธานนักเรียน เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร ไม่ว่าน้องๆจะเป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน

อ่านต่อ »
Scroll to Top