ประกาศ/ข่าว

 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • โลจิสติกส์
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca

  มหาวิทยาลัยเกริก นำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เข็มแรก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอฉี ประเทศจีน

  มหาวิทยาลัยเกริก ทำการร่วมมือทางการศึกษา(MOU) กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอฉี ประเทศจีน

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฎิทินจัดสอบKr.U English Exit Examบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) ปีการศึกษา2564

อ่านต่อ →
ประกาศ

สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท ในช่วง 15-30 มิ.ย 64

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอปิดให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย …

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

ประมวลภาพการฉีดวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก เข้ารับวัคซีนต่อต้าน COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบคุณภาพจาก : สำนักสื่อสารองค์กร

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต​ (D.B.A.)​ รุ่นที่​ 3

       วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท …

อ่านต่อ →
MBA ไทย จีน อาเซียน

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่2 ภาคต้น ปีการศึกษา …

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

    มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือทางการศึกษา กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่าง 2 …

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca

  มหาวิทยาลัยเกริก นำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เข็มแรก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอฉี ประเทศจีน

  มหาวิทยาลัยเกริก ทำการร่วมมือทางการศึกษา(MOU) กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอฉี ประเทศจีน

อ่านต่อ »
ประกาศ

สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท ในช่วง 15-30 มิ.ย 64

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

ประมวลภาพการฉีดวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก เข้ารับวัคซีนต่อต้าน COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต​ (D.B.A.)​ รุ่นที่​ 3

       วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3

อ่านต่อ »
MBA ไทย จีน อาเซียน

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร

อ่านต่อ »
Scroll to Top