ประกาศ/ข่าว

 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • MBA การบิน
 • MBA บริหารธุรกิจ
 • MBA โลจิสติกส์
 • MBA ไทย จีน อาเซียน
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • จัดการนวัตกรรม
 • จัดการนวัตกรรม (ระบบศึกษาทางไกล)
 • ดุษฎีบัณฑิต (DBA)
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจการบิน
 • ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ธุรกิจอิสลาม
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • บัญชี
 • ประกาศ
 • วิชาการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
 • โลจิสติกส์
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) …

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก …

อ่านต่อ →
ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรไทย 2565

อ่านต่อ →
บัญชี

ตารางสอน/สอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 30

อ่านต่อ →
MBA โลจิสติกส์

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 29

อ่านต่อ →
MBA โลจิสติกส์

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 28

อ่านต่อ →
MBA ไทย จีน อาเซียน

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) (เพิ่มเติม) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 27

อ่านต่อ →
ธุรกิจการบิน

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (วันอาทิตย์) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 25

อ่านต่อ →
จัดการนวัตกรรม

ตารางสอน/สอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (วันอาทิตย์) (แก้ไข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 24

อ่านต่อ →
ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์

อ่านต่อ »
Scroll to Top