มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือกับ สถาบันการเงินและการศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

27 มกราคม 2565 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริการธุรกิจอิสลาม และคณะผู้ติดตามจากศูนย์แนะแนวการศึกษา

เดินทางสู่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการเงินอิสลามถึงโอกาสในการดึงองค์กร และเงินลงทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้มาทำการค้าการลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย

และยังได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเกริกในระดับปริญญาโท ด้านการเงินอิสลาม โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 7 แห่งด้วยกัน ดังนี้ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ(กระบี่), สหกรณ์อิสลามตันมียะห์(กระบี่), สหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ(กระบี่), สหกรณ์นูรุลอิสลาม(กระบี่), สหกรณ์อัล-อิสลามียะฮ์(ภูเก็ต), สหกรณ์อิสลามฮุซนี(ภูเก็ต) , สหกรณ์อัลอิสลามอิบนูเอาฟ(จังหวัดสตูล) ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ซึ่งดูแลโรงเรียนในเครือ 5 แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศคูเวต ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย ปีละกว่า 80 ล้านบาท ได้ลงนามความร่วมมือฯ (MOU) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และให้ผู้บริหารมูลนิธฯ และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 5 แห่งในเครือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามอีกด้วย

ภายในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ ผาสุข ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกระบี่ เป็นตัวแทนเข้าเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้

ข่าวภายนอกที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top