คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 • สมาคมแซะห์ไทย
 • ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์
 • ญันนะตีย์ โฮเต็ล
 • โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
 • โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา
 • โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
 • โรงเรียนอามานะศักดิ์
 • โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
 • โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
 • โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
 • โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
 • โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 • โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
 • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้

      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง จ.ยะลา มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดศูนย์ประสานงานขึ้นที่ถนนสายกลาง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางและอำนวยความสะดวกการศึกษาต่อของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอบต. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Scroll to Top