พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และงานสัมนาทางวิชาการ

Scroll to Top