มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมหารือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดร้อยเอ็ด และยังได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับข้อมูลทุนการศึกษาอีกด้วย คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ ได้แก่ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ, อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ อ.ปวีณา กรอบจินดา เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top