พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ Thai Aviation Careers, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด และศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์

    มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ Thai Aviation Careers, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด และศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top