คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ และสมรรถนะของนักโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (Logistics Management 4.0)”

       วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดเสวนาให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในหัวข้อ

  • กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพด้าน “โลจิสติกส์”
  • การเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนการแข่งขันในการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะนักโลจิสติกส์ไทย

มีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้นำทีมอำนวยความสะดวกโดย อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกุล, ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์, ดร.ทศพร พีสะระ, ดร ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top