ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 

  • นายอับดุลมาญิด วาลี
    นักศึกษา(มูวัลลัดอาหรับ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมกับ เงินรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณสำหรับผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ของผู้เข้าประกวดทุกท่าน

Scroll to Top