มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เอมิเรตส์, บาห์เรน, กาตาร์ และ โอมาน

ภายหลังพิธีฯ ได้มีการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “ เปิดโลกการเงินอิสลาม “ มีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ “ความรู้ทางการเงินการเงินการธนาคารอิสลามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยนายเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หัวข้อ “การเงินการธนาคารอิสลาม”
โดย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป” โดย ดร.อาบีดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ปิฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หัวข้อ “ความสำคัญของการเงินอิสลาม”
โดย ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ข่าวภายนอกที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top