คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี

6 ตุลาคม 2564 ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี จำนวน 250 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท

  1. ทุน 100 % จำนวน 5 ทุน
  2. ทุน ส่วนละ 50% จำนวน 45 ทุน
  3. ทุนส่วนลด 20 % จำนวน 200 ทุน

โดย ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีขอบคุณมหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างยิ่งที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย และสำนักจุฬาฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการจัดตั้งคณะกรรมการสอบ ตลอดจนสถานที่ และบุคลากรร่วมกัน

ดร.พัชราวดี ตรีชัย กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะมีการวิพากษ์หลักสูตรในเร็วๆนี้

ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ยินดีให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ และใช้สถานที่จัดประชุม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของประเทศไทย

แหล่งที่มา: สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

Scroll to Top