สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 1/64

Topic: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 4/4
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบัน มาเสริมทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน หางาน

หลักสูตร อิริยาบถและมารยาททางสังคม โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก ท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง เพื่อให้บุคลิกภาพดูดีทุกมุมมองก่อนสมัครงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting

Time: Oct 28, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96998878627
Meeting ID: 969 9887 8627
Passcode: 801431

Scroll to Top