มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

    มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือทางการศึกษา กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบัน ทั้งในการพัฒนาต่อยอดความรู้ การศึกษา ให้กับตัวนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ และที่กำลังจะมาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกริก สิทธิพิเศษที่จะได้รับ และสวัสดิการต่างๆอีกมากมาย ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก โดยทาง 2 สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้จับมือกันพัฒนาและต่อยอดให้แก่ผู้เรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้เรียนเอง

Scroll to Top