คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

          คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเดินชมนิทรรศการ และรับมอบของระลึก ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 74 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตร ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) 

ดร. พัชราวดี ตรีชัย คณบดีมหาวิทยาลัยเกริก, Dr. Luo Yong  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์  พร้อมทั้งคณาจารย๋คณะบริหารธุรกิจได้แก่ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ,  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน, ดร.ทศพร พีสะระ หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีฯ อันมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ, นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ต้องการเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการสื่อสารเพื่อการค้าขายกับชาวต่างชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการรองรับก้าวสู่ Eastern Economic Corridor (EEC) โครงการดังกล่าวจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันสอน


ขอบคุณภาพจาก: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top