ธุรกิจอิสลาม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี

6 ตุลาคม 2564 ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี จำนวน 250 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ทุน 100 % จำนวน 5 ทุน ทุน ส่วนละ 50% จำนวน 45 ทุน ทุนส่วนลด 20 % จำนวน 200 ทุน โดย ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมชาย …

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี     6 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก โครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด …

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca (รอบเก็บตก)

      7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นตัวแทนนำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เพื่อป้องกัน COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca

  มหาวิทยาลัยเกริก นำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เข็มแรก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส โฮเทล ปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิสลาม บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมแซะห์ไทย ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ ญันนะตีย์ โฮเต็ล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง …

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และโครงการความร่วมมือทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Scroll to Top