adminba

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม กับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565   รายละเอียดทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565 – ทุนประเภท ก ทุนการศึกษา 100 % จำนวน 5 ทุน – ทุนประเภท ข ทุนการศึกษา 50 % จำนวน 45 ทุน – ทุนประเภท ค ทุนการศึกษา 20 % จำนวน 200 ทุน   * ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทกลุ่มเป้าหมาย * ทุนพัฒนาด้านการเงินอิสลาม * ทุนพัฒนาด้านการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ * ทุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล * ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กกำพร้า ยากไร้ ยากจน   …

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เอมิเรตส์, บาห์เรน, กาตาร์ และ โอมาน ภายหลังพิธีฯ ได้มีการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “ เปิดโลกการเงินอิสลาม “ มีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  หัวข้อ “ความรู้ทางการเงินการเงินการธนาคารอิสลามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยนายเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หัวข้อ “การเงินการธนาคารอิสลาม”โดย …

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″ Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอับดุลมาญิด วาลี นักศึกษา(มูวัลลัดอาหรับ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมกับ เงินรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณสำหรับผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ของผู้เข้าประกวดทุกท่าน

Scroll to Top