ประกาศวันหยุดทำการต่อเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

       เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกริก จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

Scroll to Top