ประกาศวันหยุดทำการต่อเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

       เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกริก จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top