ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และโครงการความร่วมมือทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top