มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 250 ทุน ในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม กับสำนักจุฬาราชมนตรี

มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี 250 ทุน

ในปีการศึกษา 2565

 

รายละเอียดทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565

– ทุนประเภท ก ทุนการศึกษา 100 % จำนวน 5 ทุน

– ทุนประเภท ข ทุนการศึกษา 50 % จำนวน 45 ทุน

– ทุนประเภท ค ทุนการศึกษา 20 % จำนวน 200 ทุน

 

* ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทกลุ่มเป้าหมาย

* ทุนพัฒนาด้านการเงินอิสลาม

* ทุนพัฒนาด้านการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

* ทุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล

* ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กกำพร้า ยากไร้ ยากจน

 

* คุณสมบัติผู้รับสมัคร

– เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

– กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาวุฒิมัธยมปลายหรือวุฒิเทียบเท่า

– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดทุนการศึกษา

สมัครทุนได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Scroll to Top