Day: December 13, 2564

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือในระบบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อย่าง ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, เอมิเรตส์, บาห์เรน, กาตาร์ และ โอมาน ภายหลังพิธีฯ ได้มีการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “ เปิดโลกการเงินอิสลาม “ มีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  หัวข้อ “ความรู้ทางการเงินการเงินการธนาคารอิสลามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยนายเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หัวข้อ “การเงินการธนาคารอิสลาม”โดย …

มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดสัมมนาในหัวข้อ”เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564″ Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

13 ธันวาคม 2564   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายอับดุลมาญิด วาลี นักศึกษา(มูวัลลัดอาหรับ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมกับ เงินรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ขอขอบคุณสำหรับผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ของผู้เข้าประกวดทุกท่าน

Scroll to Top