September 2564

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี     6 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก โครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด …

มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี Read More »

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ​เปิดโครงการ​การอบรมเชิง​ปฏิบัติ​การสร้างสรรค​์ผลงานด้านนวัตกรรม​การทำงานในร้านสะดวก​ซื้อ

วันนี้ เวลา 09.00 น สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมการทำงานในร้านสะดวกซื้อ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกูเล๊าะ สาเร๊ะ และคุณสายตรี ลอยประโคน วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการทำงานในสายงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น

Scroll to Top