Day: July 7, 2564

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยจึง ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca (รอบเก็บตก)

      7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นตัวแทนนำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เพื่อป้องกัน COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

Scroll to Top