สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท ในช่วง 15-30 มิ.ย 64

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอปิดให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส และสนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่ม และกลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564