June 2564

สาขา​วิชาการ​จัดการ​นวัตกรรม​ธุรกิจ ​และ​เทคโนโลยี​สมัยใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศ​(ย่อย)​ ​ผ่านระบบออนไลน์​ Zoom

       วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ(ย่อย)  ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยระบบ zoom ทางสาขาวิชาฯ จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารอย่างยิ่งที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้

รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการเรียนยอดเยี่ยม ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

       นักศึกษาที่มีรายนามตามประกาศนี้ให้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เรียนดียอดเยี่ยม ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2564 ที่สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca

  มหาวิทยาลัยเกริก นำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เข็มแรก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท ในช่วง 15-30 มิ.ย 64

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอปิดให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส และสนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่ม และกลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564 

ประมวลภาพการฉีดวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก เข้ารับวัคซีนต่อต้าน COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบคุณภาพจาก : สำนักสื่อสารองค์กร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต​ (D.B.A.)​ รุ่นที่​ 3

       วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท และ ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ณัฐพร ฉายประเสริฐ, ดร.ทศพร พีสะระ และ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้วได้พบปะและแนะนำการเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต ให้กับนักศึกษาเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก.

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

Scroll to Top