May 2564

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือทางการศึกษากับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ

    มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือทางการศึกษา กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบัน ทั้งในการพัฒนาต่อยอดความรู้ การศึกษา ให้กับตัวนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ และที่กำลังจะมาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกริก สิทธิพิเศษที่จะได้รับ และสวัสดิการต่างๆอีกมากมาย ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก โดยทาง 2 สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้จับมือกันพัฒนาและต่อยอดให้แก่ผู้เรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้เรียนเอง

ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ตารางสอน/สอบ ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วันอาทิตย์) คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 14

ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  จนถึง 14 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

Scroll to Top