March 2564

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมแซะห์ไทย ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ ญันนะตีย์ โฮเต็ล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง …

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และโครงการความร่วมมือทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Scroll to Top