สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าดูงานโรงงานน้ำตาล

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าดูงานโรงงานน้ำตาล TN กลุ่ม วังขนาย ณ จังหวัดลพบุรี พร้อมแวะเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และกราบสักการะพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์ ระลึกคุณของพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคลมงคลชัย ในทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฎิบัติ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงความอดทน ความบากบั่น พากเพียรในการที่กว่าอ้้อยจะมาเป็นน้ำตาลให้เราๆได้บริโภคกันและได้บุญอิ่มบุญไปตามๆกัน