สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสายสัมพันธ์สารสนเทศสู่นักเรียน ณ โรงเรียน มณฑลประสิทธิ์ อ.วังน้อย จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2557