คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงานด้านระบบบัญชีและระบบการผลิต ณ บริษัท เทพพดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม

ประกาศเมื่อวันที่: 23 ม.ค. 2556


คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงานด้านระบบบัญชีและระบบการผลิต ณ บริษัท เทพพดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556

By

    ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้